Hội nghị Triển khai mô hình CDIO trong đào tạo thạc sĩ tại ĐHQG-HCM

 • 20/12/2018
 • ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị và Tập huấn “Triển khai mô hình CDIO trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHQG-HCM. Thời gian: 08h30-16h30, ngày 24/12/2018 (Thứ 2) tại phòng 512, Nhà Điều hành, ĐHQG-HCM.

  Thực hiện Kế hoạch công tác Đề án “Mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp dụng CDIO hiện đại tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) giai đoạn 2018-2022.

  Nhằm tổng kết công tác năm 2018, dự kiến kế hoạch triển khai mô hình CDIO năm 2019 trong đào tạo trình độ thạc sĩ; hỗ trợ các ngành tham gia triển khai CDIO cho đào tạo trình độ thạc sĩ trong việc: Xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) và khung chương trình đào tạo (CTĐT); Xây dựng Đề cương môn học (ĐCMH).

  ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị và Tập huấn “Triển khai mô hình CDIO trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”.

  I. Thời gian: 08h30-16h30, ngày 24/12/2018 (Thứ 2).

  II. Địa điểm: Phòng 512, Nhà Điều hành, ĐHQG-HCM.

  III. Thành phần tham dự:

  - Ban Giám đốc ĐHQG-HCM

  - Lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng

  - Lãnh đạo các cơ sở đào tạo

  - Cán bộ phụ trách triển khai CDIO; các giảng viên các ngành tham gia triển khai CDIO cho sau đại học từ năm 2018 và các cán bộ, giảng viên của các trường dự kiến triển khai các năm tiếp theo.

  Thông tin chi tiết về chương trình xem tại file đính kèm.

  Trân trọng!

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên