Hội thảo Khoa học Quốc tế: “KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, MỎ, MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ, PHÁT TRIỂN XANH, TUẦN HOÀN VÀ ỨNG PHÓ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU”

  • 22/12/2023
  • Thời gian: 8 giờ ngày 29/12/2023. Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM. Đơn vị đồng tổ chức: ĐHQG-HCM; Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Hãy là người bình luận đầu tiên