HỘI THI “CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT”

 • 18/10/2019
 • 1. Mục đích

  - Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam;

  - Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).

  2. Đối tượng dự thi

  - Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, người lao động, đoàn viên công đoàn đang công tác, làm việc tại ĐHQG-HCM;

   - Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được phép dự thi.

  3. Nội dung và hình thức cuộc thi

  a. Nội dung

   - Luật Viên chức năm 2010;

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018;

  - Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

  - Nghị định 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013;

  - Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014.

  b. Hình thức: Hội thi được tổ chức thành 2 vòng thi:

  -  Vòng thi thứ nhất được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên website. Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/tracnghiem.

  -  Vòng thi thứ  hai: Ban Tổ chức căn cứ vào tỷ lệ phần trăm số lượng thí sinh dự thi/ tổng số công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để chọn ra 8 đơn vị vào vòng thi thứ 2. Mỗi đơn vị được chọn thành lập 1 đội gồm 5 thí sinh để dự thi vòng này.

  Kế hoạch và thể lệ chi tiết của cuộc thi vui lòng truy cập đường link: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/sites/default/files/uploads/files/201910/ke_hoach_hoi_thi_huong_ung_ngay_phap_luat_cua_dhqg.pdf

  4. Cơ cấu giải thưởng

   - Giải cá nhân: 01 giải nhất 800.000 đồng/giải, 02 giải nhì 500.000 đồng/giải, 03 giải ba 300.000đồng/giải, 05 giải khuyến khích 200.000đồng/giải.

   - Giải đồng đội: 01 giải nhất 3.000.000 đồng/giải, 01 giải nhì 2.000.000 đồng/giải, 02 giải ba 1.000.000 đồng/giải, 04 giải khuyến khích 500.000 đồng/giải.

  5. Thông tin liên hệ

  - Ban Thanh tra – Pháp chế, Điện thoại: 02837242160 – 1493, Email: ttpc@vnuhcm.edu.vn

   - Công đoàn ĐHQG-HCM, Điện thoại: 02837242160 – 1392 hoặc 1391, Email: congdoan@vnuhcm.edu.vn

  - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như, Chuyên viên Ban Thanh tra – Pháp chế, Điện thoại: 0909509303. Email: nqnhu@vnuhcm.edu.vn.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên