Khóa đào tạo phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến năm 2021, Đề án GD 4.0

 • 18/09/2021
 • Dựa trên kết quả đạt được của khóa đào tạo về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến đã triển khai năm 2020, ĐHQG-HCM tiếp tục mở rộng tổ chức khóa đào tạo về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến năm 2021 cho đội ngũ giảng viên đến từ 5 trường đại học thành viên có tham gia Đề án GD 4.0 (Khóa đào tạo).

  Mục tiêu của khóa đào tạo hướng đến việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng dạy học trực tuyến cho giảng viên cũng như tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt ĐHQG-HCM để triển khai tập huấn giảng dạy trực tuyến cho các giảng viên khác trên hệ thống LMS với nội dung tập huấn do ĐHQG-HCM thiết kế.

  Khóa đào tạo được tổ chức trực tuyếnthông qua Hệ thống đào tạo trực tuyến ĐHQG-HCM (https://elearning-vnuhcm.vn/) Khóa đào tạo được tổ chức trực tuyến thông qua Hệ thống đào tạo trực tuyến ĐHQG-HCM (https://elearning-vnuhcm.vn/) từ ngày 1/9/2021 đến ngày 20/12/2021, bao gồm 60 giờ làm việc hoàn toàn từ xa, trong đó:

  - Làm việc không đồng bộ: học viên tự học, làm bài tập và thảo luận tập thể thông qua các diễn đàn, tích luỹ tổng cộng 2 giờ/tuần;

  - Làm việc đồng bộ: họp trực tuyến hàng tuần thông qua hệ thống LMS của ĐHQG-HCM, mỗi tuần 1 buổi, mỗi buổi 2 giờ.

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên