Tin tức - Sự kiện

NCS. Phan Thế Nhật, Trường ĐH Bách khoa bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 31/12/2021

 • 16/12/2021
 • Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu ứng dụng quá trình NITRIT hóa bán phần và ANAMMOX để xử lý NITƠ trong nước rỉ rác cũ
  Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường 
  Mã số chuyên ngành: 62520320
  Họ và tên NCS: Phan Thế Nhật 
  Tập thể hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Phước Dân, PGS.TS Đặng Vũ Bích Hạnh
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
  Thời gian bảo vệ: 08g30, 31/12/2021
  Địa điểm bảo vệ: trực tuyến.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên