Tin tức - Sự kiện

NCS. Võ Đức Thịnh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 08/5/2022

 • 19/04/2022
 • Tên đề tài luận án: Một số vi phân suy rộng và ứng dụng trong tối ưu không trơn

  Ngành: Toán ứng dụng

  Mã số ngành: 62460112

  Họ tên nghiên cứu sinh: Võ Đức Thịnh

  Khóa đào tạo: 2017

  Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Thái Doãn Chương; 2. PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh

  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG.HCM

  Tên đề tài luận án: Một số vi phân suy rộng và ứng dụng trong tối ưu không trơn

  Ngành: Toán ứng dụng

  Mã số ngành: 62460112

  Họ tên nghiên cứu sinh: Võ Đức Thịnh

  Khóa đào tạo: 2017

  Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Thái Doãn Chương; 2. PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh

  Cơ sở đào tạo: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

  Thời điểm bảo vệ: 10g00 ngày 08/5/2022

  Địa điểm bảo vệ: Phòng F. 102 - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - 227, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh


   
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên