Về ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến.

Báo cáo thường niên

 • Báo cáo thường niên năm 2010

  ĐHQG-HCM khép lại năm 2010, năm cuối của kế hoạch trung hạn 2006-2010, với những thành quảng mang tính dấu ấn và tạo những tiền đề quan trọng cho một giai đoạn phát triển mới.
  • 28/12/2010
 • Báo cáo thường niên năm 2009

  Từ HNTN năm 2018, ĐHQG-HCM đã nhất trí đề ra chủ đề của năm "Chuẩn hóa và Hội nhập" xác định nhiệm vụ năm 2008-2009 là thực hiện tăng tốc kế hoạch chiến lược trung hạn.
  • 28/12/2009
 • Báo cáo thường niên năm 2008

  Năm 2008, năm đầu tiên ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị thường niên.
  • 28/12/2008