Về ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến.

Màu sắc và nền

 • 01/10/2018
 • Logo ĐHQG-HCM có thể được sử dụng các màu đen và trắng, xanh, vàng, bạc... Dưới đây là ví dụ về các hình thức màu khác nhau của logo ĐHQG-HCM được sử dụng trong các trường hợp cụ thể.

  Logo đầy đủ màu sắc

  Logo đầy đủ màu sắc theo mã màu C75 M30 Y0 K0 - C100 M95 Y30 K15

   Logo Đen - Trắng

  Logo đen trắng được sử dụng các bản in đen trắng và có nền.

   

  Logo thể hiện trên ấn bản đen trắng, không màu nền.

  Keyline Logo

  Keyline Logo được sử dụng trong một số trường hợp làm nền, dập nổi, dập cạnh, đúc khung.
  Keyline Logo trên nền màu.

  Mono Ton Colour

  Logo đơn sắc sử dụng trong trường hợp các bản in một màu dùng ton Blue

  Logo đảo màu với nền

  Reversed Logo Midnight Blue (Logo đảo chiều màu nền) sử dụng khi màu nền trùng với màu logo
  Logo đảo chiều trên nền Dodger Blue

  Logo Vàng

  Gold Logo - Trong một số trường hợp đặc biệt, logo vàng sẽ được sử dụng

  Logo Bạc

  Silver Logo được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt.

  Màu sắc trên nền tối

  Sử dụng viền trắng và chữ trắng khi Logo nằm trên nền tối

  Logo trên khung nền