Bản tin ĐHQG-HCM

Bản tin ĐHQG-HCM số 127 - 2010

  • 08/09/2010
  • Cùng đón đọc các bài tiêu điểm: Một vài suy nghĩ về giáo dục đại học; Hội nghị giao ban ĐHQG HN và DDHQF-HCM lần VI năm 2010; Hội nghị Hiểu trưởng các đại học Đông Dương.

    Mời quý độc giả xem đầy đủ bản tin số 123 tại đây.

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Hãy là người bình luận đầu tiên