Đối ngoại

Xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế và địa phương

GIAO BAN HAI ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2022: ĐẨY MẠNH HỢP TÁC, NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA

Ngày 18/8, tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) đã tổ chức Hội nghị giao ban thường niên năm 2022 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm qua, đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo. PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM và GS.TS Lê Quân - Giám đốc ĐHQG HN đồng chủ trì hội nghị.
  • 23/08/2022

Hoa Kỳ tài trợ 14,2 triệu USD phát triển 3 đại học lớn của Việt Nam

Chiều 1/8, tại Hà Nội, dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học (PHER) chính thức ra mắt.
  • 02/08/2022

Không thể vận hành đại học theo quy chuẩn của doanh nghiệp

Nhiều chuyên gia giáo dục quốc tế đã khẳng định như vậy khi thảo luận về vấn đề tự chủ của đại học công tại Hội thảo Mùa hè do ĐHQG-HCM và ĐH Indiana (Hoa Kỳ) đồng tổ chức tại Khách sạn Rex vào ngày 26/7. Hơn 200 chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước đã tham gia phiên mở rộng của hội nghị này.
  • 26/07/2022

Tin mới nhất