Hội thảo lấy ý kiến “ Bài giảng trực tuyến môn Triết học Mác – Lênin dùng chung trong ĐHQG-HCM”

 • 28/10/2021
 • Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM về việc xây dựng và biên soạn bài giảng trực tuyến môn Triết học Mác – Lênin, vào ngày 04/11/2021, ĐHQG-HCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến “Bài giảng trực tuyến môn Triết học Mác – Lênin dùng chung trong ĐHQG-HCM”.

  Hội thảo có sự tham dự của Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng đào tạo, đội ngũ giảng viên cơ hữu đang giảng dạy Môn Triết học Mác-Lênin đến từ các đơn vị trong ĐHQG-HCM và các chuyên gia ngoài ĐHQG-HCM.

  Mục tiêu của Hội thảo hướng đến việc thẩm định chuyên môn của các chuyên gia về Bài giảng trực tuyến Môn Triết học Mác - Lênin dùng chung trong ĐHQG-HCM cũng như lấy ý kiến góp ý của giảng viên cơ hữu giảng dạy Môn Triết học Mác - Lênin, nhà quản lý của các đơn vị để hoàn thiện nội dung, hình thức và cách thức triển khai Bài giảng trực tuyến Môn Triết học Mác - Lênin dùng chung trong ĐHQG-HCM trên hệ thống LMS của ĐHQG-HCM

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên