Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Phát triển

  • 18/06/2019
  • Ngày 26/7, ĐHQG-HCM sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quỹ Phát triển và ra mắt Chủ tịch danh dự Quỹ.

    Quỹ phát triển Đại học ĐHQG-HCM được thành lập theo quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 29/7/2009. Đây là đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM, hoạt động theo nguyên tắc tự tạo vốn, trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp tự nguyện của xã hội, sự ủng hộ của các tổ chức và các cá nhân trong và ngoài nước để góp phần xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM.

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Hãy là người bình luận đầu tiên