Giới thiệu

Danh sách các chương trình của ĐHQG-HCM đạt chuẩn kiểm định quốc tế

 • 15/11/2019
 • Tính đến tháng 11/2019, ĐHQG-HCM có 66 chương trình đạt chuẩn khu vực và quốc tế. AUN-QA: Đảm bảo chất lượng Mạng các trường Đại học Đông Nam Á: 53 chương trình. ABET: Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ (Hoa Kỳ): 4 chương trình. CTI–ENAEE: Chuẩn kiểm định kỹ sư Pháp và châu Âu: 7 chương trình. ACBSP : Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh (Hoa Kỳ): 1 chương trình. FIBBA: Tổ chức Kiểm định Chất lượng Chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế: 1 chương trình.

  Trường ĐH Bách Khoa

  Trường ĐH Công nghệ Thông tin

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Trường ĐH KHXH&NV

  Trường ĐH Quốc Tế

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên