Đào tạo

Các chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng của ĐHQG-HCM

Các chương trình liên kết đào tạo Sau đại học trong nước của ĐHQG-HCM

Tính đến tháng 6/2017, ĐHQG-HCM có tổng số 46 chương trình liên kết đào tạo trong nước trình độ thạc sĩ, trong đó có 32 chương trình đang hoạt động, 7 chương trình đang xây dựng đề án và 7 chương trình đã kết thúc hoạt động.
  • 05/10/2018

18 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ thạc sĩ

Đến tháng 8/2018, ĐHQG-HCM có 18 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ thạc sĩ. Trong đó liên kết đào tạo với Hoa Kỳ 6 chương trình, Pháp 6 chương trình, còn lại là Anh, Hà Lan, Thụy Sĩ, Scotland, New Zealand.
  • 05/10/2018