Sự kiện

Sự kiện nghiên cứu đang diễn ra tại ĐHQG-HCM

Sự kiện đã diễn ra

08 Tháng 01

Đánh giá 4 chương trình theo AUN

  • Đại học Quốc gia TP.HCM
16 Tháng 01

Công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

  • Hội trường D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM