Sự kiện

Sự kiện nghiên cứu đang diễn ra tại ĐHQG-HCM

Sự kiện sắp diễn ra

Sự kiện đã diễn ra

27 Tháng 03
23 Tháng 06

Hội nghị tổng kết Đề án "Chương trình đào tạo tài năng trình độ đại học giai đoạn 2018 - 2022"

  • : Phòng 512, Nhà điều hành ĐHQG-HCM (P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM)